Bieżąca działalność i nasze priorytety

Holding Stalowy

W chwili obecnej firma koncentruje się nad realizacją projektów w zakresie tworzenia holdingu stalowego:

  • przejęcie aktywów metalurgicznych w Rumunii i rozpoczęcie produkcji w poszczególnych zakładach
  • scalenie wszystkich aktywów metalurgicznych w Polsce i w Rumunii w ramach jednego holdingu stalowego (Sunningwell Steel) oraz wprowadzenie tej firmy na giełdę.
Sunningwell Steel

Polskie Fabryki Domów

Drugim priorytetem w naszej działalności jest rozpoczęcie budowy pierwszej z fabryk domów – jako jeden z najważniejszych projektów o ogromnym znaczeniu społecznym, ale także zakładającym bardzo korzystny wynik finansowy dla firmy.

Docelowo planujemy budowę kilku fabryk w różnych miejscach w Polsce, aby odpowiedzieć na zapotrzebowanie rynków.

Chcielibyśmy, aby pierwsze domy z prefabrykatów naszych fabryk pojawiły się na rynku już w 2021 roku.

Polskie Fabryki Domow

Integracja innych projektów

W latach 2020-2021 nastąpi restrukturyzacja mniejszych projektów,  konsolidacja udziałów w kilku firmach finansowanych przez Sunningwell, poprawa efektywności ich działania, a także rozszerzenie produkcji m.in. w takich firmach jak RMP, GreenTech, Makpol i inne.

Liczymy, że firmy te, mimo panującej epidemii, potwierdzą swoją żywotność i efektywność, oraz będą się rozwijać zgodnie z założeniami swoich udziałowców i zarządów.

Integracja innych projektów
+48 22 749 16 99
info@sunningwell.co
Przemysłowa 30,
00-450 Warszawa