Huta Częstochowa

Huta Częstochowa – kombinat metalurgiczny na Rakowie, dzielnicy Częstochowy, jedna z największych hut stali i największy dostawca blach grubych, w tym blachy okrętowej, zbiornikowej i kotłowej w Polsce. W hucie wytwarzano także blachy na rurociągi i blachy konstrukcyjne, np. służące do odbudowy po pożarze mostu Łazienkowskiego w Warszawie.
Do 2019 roku pełna nazwa firmy brzmiała ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o.. W maju 2019 r. huta zaprzestała produkcji. 28 czerwca zarząd spółki złożył w częstochowskim sądzie wniosek o upadłość ISD Huty Częstochowa. Sąd Rejonowy w Częstochowie 4 września ogłosił upadłość likwidacyjną zakładu, a 19 września syndyk wydzierżawił hutę na 12 miesięcy Sunningwell International Polska sp. z o.o., który 30 września wznowił produkcję.

(Wikipedia, 2019)

Docelowo Sunningwell planuje zakup Huty Częstochowa i zakłada maksymalne zwiększenie wydajności, a także jednoczesne wprowadzenie nowych inwestycji w obszarze metalurgii.

Podstawowe informacje o Hucie Częstochowa

HUTA CZĘSTOCHOWA to przedsiębiorstwo z tradycjami sięgającymi 1896 r., które przez lata było największą firmą i pracodawcą w mieście i regionie oraz odegrało wielką rolę w życiu społecznym, gospodarczym i rozwoju Częstochowy. Przez ponad 120 lat istnienia częstochowska huta wyprodukowała łącznie ponad 45 mln ton stali.

Od 19 września 2019 r. dzierżawcą Huty jest Sunningwell International Polska Sp. z o. o. Obecnie jej podstawowym produktem są blachy grube dla przemysłu maszynowego, stoczniowego, budownictwa oraz górnictwa i energetyki (m.in. na rurociągi i gazociągi) sprzedawane w Polsce i na eksport, a także prefabrykaty.

Atuty częstochowskiej huty to doświadczona i fachowa kadra oraz:

 • STALOWNIA, dysonująca własnym składowiskiem złomu i wyposażona w piec elektryczny, linię Ciągłego Odlewania Stali, instalację próżniową, które umożliwiają produkcję wysokiej jakości stali.
 • WALCOWNIA BLACH GRUBYCH z halami o łącznej powierzchni ponad 20 hektarów, w których produkowane są blachy różnych gatunków o grubości od 5 do 120 mm, w tym blachy specjalne.
 • WYDZIAŁ PREFABRYKACJI, który wytwarza prefabrykaty z blachy, m.in. elementy wież wiatrowych, maszyn budowlanych i cargi, czyli obudowy zbiorników wielkogabarytowych.
 • BOCZNICA KOLEJOWA, będąca własnością Huty, posiada połączenie z siecią kolejową. Tabor do użytku wewnętrznego i hutnicza sieć torów o łącznej długości 49 km umożliwiają dostawy surowców oraz wywóz produktów. Za ich pośrednictwem Huta świadczy także usługi na rzecz firm zewnętrznych zlokalizowanych w pobliskiej strefie przemysłowej.

Huta wdrożyła Zintegrowany System Zarządzania, który obejmuje:

 • system zarządzania jakością wg ISO 9001,
 • system zarządzania środowiskowego wg ISO 14001,
 • system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg PN-N-18001,
 • system zarządzania energią wg ISO 500001,
 • system zarządzania laboratoriów wg ISO/IEC 17025,

Funkcjonują również:

 • Zakładowa Kontrola Produkcji blach konstrukcyjnych wg Rozporządzenia 305/2011/UE (CPR) i normy zharmonizowanej EN 10025-1,
 • Zakładowa Kontrola Produkcji elementów i zestawów konstrukcyjnych wg normy zharmonizowanej EN 1090-1,
 • produkcja spawalnicza wg ISO 3834-2,

Certyfikaty, które posiada Huta dotyczą produkcji blach:

 • okrętowych (ABS, BV, DNV-GL, LR, RINA, RMRS, PRS),
 • konstrukcyjnych (CPR 305/2011/UE),
 • kotłowych (PED 2014/68/UE i AD 2000-Merkblatt W0),
 • wg DBS 918002-02 (HPQ).

Huta jest również wytwórcą uznanym przez Urząd Dozoru technicznego w zakresie wytwarzania:

 • blach stalowych,
 • elementów urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych,
 • elementów urządzeń dźwignicowych.

Laboratoria własne, którymi dysponuje Huta przeprowadzają:

 • badania składu chemicznego stali, materiałów wsadowych i poprodukcyjnych,
 • badania aktywności promieniotwórczej stali i proszków,
 • badania metalograficzne wlewków i blach,
 • badania własności mechanicznych blach i złączy spawanych,
 • badania nieniszczące wyrobów metalowych i złączy spawanych (VT, UT, MT i PT),
 • badania twardości wyrobów metalowych,
 • badania metalograficzne makroskopowe i mikroskopowe.

Kompetencje laboratoriów zostały potwierdzone następującymi certyfikatami:

 • akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji Nr AB 1038,
 • uznanie laboratoriów przez Urząd Dozoru Technicznego,
 • uznania laboratoriów przez TÜV-SÜD.

Laboratoria częstochowskiej Huty oferują także wykonanie wyżej wymienionych badań podmiotom zewnętrznym.

+48 22 749 16 99
info@sunningwell.co
Przemysłowa 30,
00-450 Warszawa