Obecne inwestycje i projekty

Obecne inwestycje i projekty

RAW MATERIALS PROCESSING Sp. z o.o.

Raw Materials Processing Sp. z o.o.

Zakupione od syndyka masy upadłościowej w lutym 2019 przedsiębiorstwo wyodrębnione z byłych bydgoskich zakładów Zachem.

Dowiedz się więcej...

Podstawą działalności Raw Materials Processing Sp. z o.o. (RMP) jest produkcja tworzywa sztucznego na bazie plastyfikowanego polichlorku winylu w formie granulatu (polwinit) – stosowanego jako izolacja i opona przewodów elektrycznych i energetycznych.

Sunningwell Trade Sp. z o.o.

Sunningwell Trade Sp. z o.o.

W 2019 roku Sunningwell International Limited (Hongkong) nawiązało współpracę ze spółką KG CXII Sp. z o.o. – obecnie Sunningwell Trade Sp. z o.o.

Dowiedz się więcej...

Przedsiębiorstwo bazuje na handlu elementami stalowymi i żelaznymi. Sunningwell Trade Sp. z o.o. rozpoczęło proces rewitalizacji posiadanych terenów przemysłowych po dawnym Zakładzie Przeróbki Mechanicznej Węgla byłej KWK „Paryż” w Dąbrowie Górniczej.

Zważywszy na dogodne połączenie z międzynarodową Linią Kolejową nr 1 Warszawa – Katowice – Wiedeń oraz z Euroterminalem w Sławkowie, a także posiadając korzystne połączenia drogowe z S1, A1 i A4 oraz z DTŚ – ziemia należąca do Sunningwell Trade posiada ogromny potencjał dla przyszłych inwestycji na tym obszarze.

Projekty finansowe

FPC NSP Sp. z o.o.

FPC NSP Sp. z o.o.

Spółka prowadzona przez Pana Krzysztofa Waneckiego prowadzi transakcje dotyczące sprzedaży i dostaw materiałów hutniczych – pręty stalowe żebrowane, walcówka żebrowana i gładka w zakresie średnic od Ø 6 do Ø 32.

Dowiedz się więcej...

Sunningwell International Polska świadczy dla FPC NSP usługi w zakresie sprzedaży i dostaw produktów oraz wymaganej dokumentacji produktowej.
W styczniu 2019 roku firma z siedzibą w Zabrzu nawiązała także współpracę z Prokop Mariusz Firma Handlowo – Usługowa Hydro Mar.

SURMAT Sp. z o.o.

SURMAT Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe “Surmat” Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie. Sunningwell International Polska udzieliło kredytu na 4,5 mln USD spółce pod kierownictwem Panów Włodzimierza i Artura Sataleckich.

Dowiedz się więcej...

Obecnie Sunningwell Polska Sp. z o.o. (część Grupy Sunningwell) posiada 40% udziałów w spółce Surmat Sp. z o.o.. Na rok 2021 planowany jest prężny rozwój tej inwestycji.

GREENTECH Sp. z o.o.

GREENTECH

Sunningwell International Polska nawiązał współpracę ze spółką Pana Arkadiusza Fenickiego dzięki wydzierżawieniu instalacji przemysłowych Greentech’u. SIP został dzierżawcą dobytku spółki na najbliższe 5 lat.

Dowiedz się więcej...

Obie firmy współpracują ze sobą w zakresie nabywania, wprowadzania na rynek i dystrybucji Produktów, rozumianych jako wyroby energetyczne, w szczególności benzyny przemysłowe, oleje średnie oraz oleje ciężkie.

GreenTech oferuje również prowadzenie działalności obejmującej recycling odpadów opakowaniowych oraz produkcję i sprzedaż wyrobów energetycznych oraz komponentów do produkcji paliw.

SIP ma rozbudowane plany współpracy z obecnymi udziałowcami w celu rozwijania tej technologii. W przyszłości, planowane jest przejęcie części udziałów w tej firmie.

MAKPOL RECYCLING Sp. z o.o.

MAKPOL RECYCLING Sp. z o.o.

Firma Makpol prowadzi działalność gospodarczą polegającą między innymi na skupie złomu, w tym w szczególności skupie złomu stali nierdzewnej na potrzeby jego dalszej odsprzedaży, zarówno do lokalnych odbiorców, jak i detalicznych.

Dowiedz się więcej...

W 2018 roku Sunningwell i Makpol porozumiały się w sprawie nawiązania stałego przedsięwzięcia gospodarczego ze spółką ABCOM Pte Ltd z siedzibą w Singapurze. Proces opiera się na skupie złomu stali nierdzewnej, prowadzonego przez Makpol, gdzie dokonuje się sortowania, oczyszczania i załadunku stali w kontenery. Ponadto, firma Sunningwell udzieliła pożyczek na rzecz Makpolu – min. 10 mln PLN czy 2,8 mln EUR.

+48 22 749 16 99
info@sunningwell.co
Przemysłowa 30,
00-450 Warszawa