Kluczowe osoby

Udziałowcy Sunningwell International Polska Sp. z o.o.
Marek Frydrych

Marek Frydrych

Piotr Dysko

Piotr Dysko

Zarząd Sunningwell International Polska Sp. z o.o.
Marek Frydrych

Marek Frydrych
Prezes zarządu

Marek Frydrych jest głównym udziałowcem i prezesem Zarządu Sunningwell International Polska Sp. z o.o. (SIP). Stworzenie SIP było konsekwencją wieloletniej działalności Pana Frydrycha na rynkach azjatyckich, szczególnie w Chinach. Marek Frydrych jest głównym udziałowcem i dyrektorem wykonawczym Sunningwell International Limited, firmy zarejestrowanej w Hongkongu  w 1989 roku. Sunningwell HK przez wiele lat prowadziła handel zagraniczny, handlując wyrobami stalowymi, chemicznymi oraz innymi materiałami masowymi (tzw. commodities).

Pan Marek Frydrych ukończył dwie uczelnie wyższe – Moskiewski Państwowy Instytut Stosunków Międzynarodowych (MGIMO) i Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, a w latach 1988-1991 był pracownikiem Konsulatu Generalnego RP w Szanghaju.

Od 1991 roku do 2007 roku pracował na Dalekim Wschodzie (Szanghaj, Hongkong) prowadząc firmy zajmujące się handlem stalą, chemia, węglem, złomem, ruda żelaza i innymi materiałami masowymi (comodities). W latach 1996-2002 był głównym udziałowcem i prezesem firmy Uralsky Metal (metalurgiczna część Lysva Steel Mill in Russian Federation).

W 2007 roku powrocił do Polski,  angażując się w projekty inwestycyjne i budowlane w zakresie infrastruktury i energetyki. W 2009 roku zarejestrował – wraz z partnerem Piotrem Dysko – Sunningwell International Polska.

Posługuje się biegle językiem angielskim, rosyjskim i chińskim, podstawowa znajomość  języka włoskiego i niemieckiego.

Piotr Sławiński

Piotr Sławiński
Członek Zarządu

Absolwent Sinologii (magister) Uniwersytetu Warszawskiego. Ponad 10 lat doświadczenia w handlu zagranicznym (Polimex-Cekop Ltd. – Sprzedawca, Ministerstwo Handlu Zagranicznego RP- ekspert Ministerstwa i Konsul Handlowy w Szanghaju: kilka zagranicznych firm handlowych – odpowiedzialny za transakcje importowe i eksportowe) oraz ponad 15 lat doświadczenia w dyplomacji (Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP – Konsul Generalny RP w Guangzhou, Szef Misji w Szanghaju, Konsul – sprawy prawne w Ankarze).

Obecnie członek Zarządu Sunningwell International Polska.

Sławomir Papiernik

Sławomir Papiernik
Członek Zarządu

Absolwent Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. Studiował na Wydziałach: Zarządzania oraz Metali Nieżelaznych. Posiada przygotowanie teoretyczne w zakresie zarządzania, finansów, procesów metalurgicznych i przeróbki plastycznej metali.

Doświadczenie zawodowe poparte jest 17-letnią praktyką w biznesie stalowym w Polsce i w Europie. Większość czasu pracował w strukturach Arcelor Mittal na stanowiskach dyrektorskich, odpowiadając za różne procesy w tym: controling, finanse, handel.

Założyciel oraz CEO firmy, specjalizującej się w handlu wyrobami stalowymi dla przemysłu okrętowego. Spółka aktywnie prowadzi działalność dystrybucyjną na całym świecie, corocznie otrzymując wyróżnienie Gazel Biznesu, jako jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się firm. Posiada zawarte kontrakty z liderami na rynku stoczniowym w Europie i na świecie.

Uczestniczył w wielu projektach akwizycji oraz przejmowania spółek sektora stalowego. Doświadczenie i rozległe kontakty biznesowe, które zdobył w trakcie swojej kariery zawodowej wykorzystuje w przejęciu aktywów i zarządzaniu Hutą Częstochowa.

W 2019 roku został prezesem Laminorul Danube Metalurgical Enterpise –  rumuńska spółka holdingowa dla Sunningwell International Polska i West Trade S.A..

Posługuje się biegle językiem angielskim oraz słabiej językami rosyjskim, włoskim i niemieckim.

Zarząd Oddział Częstochowa
Maciej Bardan

Maciej Bardan
Zarząd

Menadżer z 30-letim doświadczeniem nabytym w międzynarodowych grupach bankowych działających w Polsce (Citibank, Raiffeisen, KBC). Zakres odpowiedzialności obejmował m.in. funkcję Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego Kredyt Bank S.A. oraz Menadżera Krajowego Grupy KBC (2008-2013), funkcję vice prezesa zarządu i dyrektora zarządzającego linii biznesowej (Bankowość detaliczna – Raiffeisen 2014-2018), członka zarządu i dyrektora zarządzającego(Bankowość przedsiębiorstw i SME – Citibank 1997-2000), członka zarządu odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem i księgowością w tym zarządczą (Raiffeisen 2001-2008).

Maciej Bardan był odpowiedzialny za restrukturyzacyjne procesy zarówno w Kredyt Bank S.A. w związku z kryzysem finansowym lat 2008-2010, jak i w Raiffeisen Bank Polska S.A. w związku z nabyciem EFG Polbank S.A.

W latach 2016-2018 MB był odpowiedzialny za wdrożenie cyfryzacji procesów w pionie bankowości detalicznej Raiffeisen Bank Polska S.A. Członek grupowych regionalnych komitetów wykonawczych i ciał doradczych w KBC Group i Raiffeisen International AG.

Surojit Ghosh

Surojit Ghosh
Zarząd

Od listopada 2019 roku powołany na stanowisko Prezesa i Dyrektora Generalnego Sunningwell Steel Polska, odpowiedzialnego za działalność stalową w Polsce i Rumunii. Został również powołany na stanowisko prokurenta w Sunningwell Huta Częstochowa jako Dyrektor Generalny.

Surojit posiada imponujące wykształcenie i wieloletnie doświadczenie zawodowe. Jest absolwentem Instytutu Biegłych Rewidentów w Indiach oraz Instytutu Księgowych Zakładów Kosztowych w Indiach. Jest członkiem obu Instytutów.
W latach 2004-2016 zajmował globalne stanowiska w Arcelor Mittal.

 • Arcelor Mittal Meksyk; (kontroler/CFO-2004-2005)
  Prowadził efektywne generowanie i zarządzanie gotówką, co doprowadziło do wcześniejszej spłaty ponad 400 mln USD długu.
 • Arcelor Mittal Rumunia (2005-2006)
  Country Manager i CFO ds. Operacji w Rumunii – był odpowiedzialny za finanse, zarządzanie interesariuszami, relacje z rządem, informatykę prawną i zaopatrzenie.
  Doprowadził do poprawy relacji z rządem, co stworzyło odpowiednią platformę do rozwiązywania istotnych kwestii związanych z pomocą publiczną/SPA.
 • Arcelor Mittal Polska (2006-2014)
  Wiceprezes Arcelor Mittal & CFO na Europę Środkowo-Wschodnią, członek zarządu Acelor Mittal Polska. Był liderem w zarządzaniu transformacją i zmianą w biznesie napędzającym zrównoważony wzrost w działalności operacyjnej. Odpowiadał za zarządzanie rządami krajowymi i kluczowymi interesariuszami oraz koordynowanie najważniejszych inicjatyw branżowych z Komisją Europejską w Brukseli, formułowanie przepisów prawnych w zakresie podatków i zmian klimatycznych. Surojit stworzył JV z Tauronem dla elektrowni w Polsce i Czechach oraz JV z prywatnym inwestorem dla rozwoju portu w Gdańsku.
 • Arcelor Mittal Kazachstan
  Wiceprezes AM CFO i Country Manager. Prowadził przełomowe przedsięwzięcia, w tym współpracę z rządem na rzecz spławiania kazachskiego Tenge.
  1980-2004 był związany z firmami międzynarodowymi.
 • Dunlop India Limited (1980-1994) – wewnętrzny audytor generalny,
 • Indian Aluminium Company / Hindalco Industries 1995-2004 jako Senior General Manager Finance.
 • EY-Polska – 2016-2019
  Dyrektor wykonawczy odpowiedzialny za rozwój biznesu w CESA (32 kraje).

+48 22 749 16 99
info@sunningwell.co
Przemysłowa 30,
00-450 Warszawa