Niezwykła kolej monorail w Rzeszowie

29 Maj
Niezwykła kolej monorail w Rzeszowie

Niezwykła kolej monorail w Rzeszowie

Sunningwell International Polska, dzierżawca Huty Częstochowa, podpisał list intencyjny z prezydentem Rzeszowa w sprawie budowy w tym mieście kolei jednoszynowej, czyli tzw. monoraila.

Monorail to system kolei, w której pojazdy poruszają się po jednej szynie, najczęściej prowadzonej ponad ziemią na specjalnej estakadzie. Tego typu linie funkcjonują w wielu miastach, głównie w Azji (Chiny, Japonia), ale od 2004 roku także w Moskwie. Prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferens już od ponad 10 lat planuje budowę monoraila, jako alternatywy dla tramwajów i metra, na które stolica Podkarpacia nie może sobie pozwolić. Kilka firm m.in. ze Szwajcarii, Francji i Kanady chciało realizować to przedsięwzięcie, ale bez efektów.

Sunningwell International Polska przystąpił do projektu jako główny udziałowiec firmy Monorail Menagment Company i podpisał list intencyjny. Dostawcą technologii ma być przedsiębiorstwo motoryzacyjne BYD Company Limited z siedzibą w chińskim Shenzhen, a jej wykonawcą China Communication Construction Company z Pekinu. Rzeszów zobowiązał się przekazać dotychczas przygotowaną dokumentację na temat budowy kolejki, której koszt waha się między 420 a 840 mln zł w zależności od długości trasy. Do tej pory rozważano dwie: 7- i 14-kilometrową, obie rozpoczynające się i kończące na dworcu PKP. Sunningwell szacuje, że wykonanie monoraila w Rzeszowie to 25 proc. kosztów budowy metra.

Współpraca Sunningwell International Polska i władz Rzeszowa na mocy listu ma trwać rok. W tym czasie regularnie mają spotykać się profesjonalni doradcy obu stron. Kolej jednoszynowa ma być napędzana elektrycznie. Plan zakłada realizację inwestycji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Ponieważ w Polsce nikt jeszcze nie budował monoraila, trzeba wyjaśnić uwarunkowania prawne. Niezbędne będą również analizy geologiczne.

W ramach inwestycji rozważana jest także budowa w Rzeszowie fabryki wagonów kolei jednoszynowej. Z kolei Huta Częstochowa mogłaby być dostawcą blach i elementów konstrukcyjnych niezbędnych do wzniesienia estakady, po której będzie poruszał się pociąg.