Monorail

Monorail

Monorail

Najnowszym potencjalnym projektem Sunningwell International Polska jest współudział przy tworzeniu najnowocześniejszych i niedrogich linii ekologicznego transportu publicznego.

Dzięki współpracy z korporacjami takimi jak China Communications Construction Company Ltd (CCCC) oraz BYD Ltd. jesteśmy w stanie rozwinąć się w kierunku, którego dotychczas nie mieliśmy okazji próbować.

Monorail
Monorail

Spółka CCCC

Spółka CCCC założona w 2005 roku, zdobyła wiodącą na świecie pozycję w dziedzinie inżynierii i budowy portów, inżynierii i budowy dróg i mostów, pogłębiania i rekultywacji, produkcji dźwigów kontenerowych, a także utrzymała pozycję największego międzynarodowego wykonawcy EPC w Azji. Dzięki silnym, niezależnym od potencjału innowacjom, firma zbudowała różne “NO.1” projekty na świecie.

CCCC jest spółką należącą do grupy, w której skład wchodzi ponad 60 spółek zależnych i udziałowych. Założyła 230 zagranicznych oddziałów i biur na całym świecie i prowadzi działalność merytoryczną w zakresie ponad 150 krajów i regionów.

Spółka CCCC

Prezentacja firmy / Company presentation

Spółka BYD

Jako pionier w zakresie nowych rozwiązań energetycznych, BYD nie tylko zapewnia skuteczny transport zelektryfikowany w celu rozwiązania problemów związanych z zanieczyszczeniem powietrza, ale także opracował wydajne systemy transportu kolejowego, które pomagają w pokonywaniu zatorów i wyzwań związanych z tranzytem w miastach.

Systemy te są wynikiem siedmioletniego rozwoju badań i rozwoju, w które zainwestowano ponad 1,5 mld USD, a których celem jest optymalizacja efektywności energetycznej, bezpieczeństwa, komfortu i inteligencji.

W porównaniu z typowymi projektami kolejowymi, kolejowe systemy tranzytowe BYD mogą łatwo integrować się z istniejącym krajobrazem miejskim bez znaczących zakłóceń infrastruktury, takich jak koszty rozbiórki i budowy.

Monorail dla Miasta Rzeszów

Monorail Rzeszow

Spółka Monorail Management sp. z o.o.

Jedną z najnowszych inwestycji Grupy Sunningwell jest powołanie Spółki Monorail Management sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie której zadaniem będzie, przy współpracy z Miastem Rzeszów oraz z naszymi chińskimi partnerami CCCC oraz BYD opracowanie projektu budowlanego nadziemnej kolejki typu MONORAIL dla Miasta Rzeszów.

Powołana również będzie spółka inwestycyjna MONORAIL RZESZÓW S.A. która w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego zrealizuje tą inwestycję w systemie „pod klucz”.

W dniu 19.05.2020 został podpisany pierwszy list intencyjny w tej sprawie.

+48 22 749 16 99
info@sunningwell.co
Przemysłowa 30,
00-450 Warszawa