Polityka firmy

Słowo od Prezesa
Informacje dotyczące kwestii polityki, gospodarki, firmy.
Marek Frydrych

Marek Frydrych

Szanowni Państwo,

Zbliża się termin rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż Huty Częstochowa. Będzie to decydujący moment dla przyszłości przedsiębiorstwa i jego pracowników. Jako prezes Sunningwell International Polskapotwierdzam nasze pragnienie nabycia Huty, a także gotowość skorzystania z przysługującego nam prawa pierwokupu.

Dzierżawiąc od ośmiu miesięcy Hutę dobrze ją poznaliśmy, wiemy jakie ma potrzeby i jak duży potencjał, a także przekonaliśmy się o wielkiej wartości jaką stanowią jej rzetelni i kompetentni pracownicy, gotowi do podejmowania wyzwań. To dzięki Państwa zaangażowaniu udało nam się wznowić produkcję w Hucie Częstochowa i walczyć o odzyskanie przez nią pozycji na rynku, mimo wielu trudności jakie napotykamy. To właśnie codzienna, ciężka praca hutników daje nadzieję na sukces przedsiębiorstwa.

Wierzymy, że Sunningwell International Polska zwycięsko zakończy procedurę przetargową i jako właściciel Huty będzie mógł zrealizować plany jej rozwoju. Zmiana dzierżawy na własność stworzy zupełnie inną sytuację prawną, a także ułatwi finansowanie przedsiębiorstwa i pozwoli na zwiększenie produkcji.

Sunningwell International Polska deklaruje, że przeprowadzi inwestycje w celu unowocześnienia przedsiębiorstwa oraz zadba o systematyczny wzrost wynagrodzeń dla pracowników. Będzie to nasz wspólny sukces, za który trzymamy kciuki.

Prezes Marek Frydrych
Sunningwell International Polska Sp. z o.o.

+48 22 749 16 99
info@sunningwell.co
Przemysłowa 30,
00-450 Warszawa