Polityka firmy

Słowo od Prezesa
Informacje dotyczące kwestii polityki, gospodarki, firmy.
Marek Frydrych

Marek Frydrych
14 października 2020 r.

Szanowni Państwo,

Pragniemy Państwa poinformować, że Sunningwell International Polska sp. z o.o. podpisała w dniu dzisiejszym aneks do Umowy dzierżawy z dnia 19 września 2019r., przedłużający dzierżawę przedsiębiorstwa Huty Częstochowa do dnia 30.06.2021r.

Powyższe oznacza, że spółka będzie kontynuować swoją działalność operacyjną na dotychczasowych zasadach, oraz ma przed sobą dłuższą perspektywę czasową umożliwiającą dalsze przyjmowanie i realizację zamówień.

Jednocześnie informujemy, że Sunningwell International Polska sp. z o.o. kontynuuje rozmowy celem ostatecznego nabycia przedsiębiorstwa Huty Częstochowa.

Prezes Marek Frydrych
Sunningwell International Polska Sp. z o.o.

Marek Frydrych

Marek Frydrych
4 sierpnia 2020 r.

Szanowni Państwo,

Grupa Sunningwell złożyła ofertę na zakup aktywów ISD Huta Częstochowa, którą we wtorek przyjął sąd. W naszym zamyśle Sunningwell Steel Polska SA ma być holdingiem i właścicielem wszystkich aktywów hutniczych grupy, w tym również Huty Częstochowa.

Natomiast jej operatorem pozostanie Sunningwell International Polska Sp. z o.o, której siedziba zostanie przeniesiona z Warszawy do Częstochowy. Nie będzie więc zmiany pracodawcy dla załogi Huty Częstochowa, a także zmiany właścicieli licencji oraz certyfikatów niezbędnych do produkcji. Oczywiście, nastąpi reorganizacja zarządzania, której celem będzie dostosowanie do nowej sytuacji właścicielskiej.

Pragnę wyrazić wdzięczność całej załodze Huty Częstochowa i związkom zawodowym za zaangażowanie na rzecz firmy oraz wsparcie okazane w okresie dzierżawy, jak i w trakcie postępowania przetargowego. Dziękuję zarządowi spółki i kierownictwu Huty, a także osobom odpowiedzialnym za produkcję, sprzedaż, marketing oraz inne piony, dzięki którym przedsiębiorstwo funkcjonuje i ma perspektywy umacniania swojej pozycji.

Liczymy na szybkie zakończenie procedur przetargowych. Przystąpimy wówczas do kolejnego etapu działań na rzecz rozwoju Huty Częstochowa, o których na bieżąco będziemy informować pracowników.

Prezes Marek Frydrych
Sunningwell International Polska Sp. z o.o.

Marek Frydrych

Marek Frydrych
22 maja 2020 r.

Szanowni Państwo,

Zbliża się termin rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż Huty Częstochowa. Będzie to decydujący moment dla przyszłości przedsiębiorstwa i jego pracowników. Jako prezes Sunningwell International Polskapotwierdzam nasze pragnienie nabycia Huty, a także gotowość skorzystania z przysługującego nam prawa pierwokupu.

Dzierżawiąc od ośmiu miesięcy Hutę dobrze ją poznaliśmy, wiemy jakie ma potrzeby i jak duży potencjał, a także przekonaliśmy się o wielkiej wartości jaką stanowią jej rzetelni i kompetentni pracownicy, gotowi do podejmowania wyzwań. To dzięki Państwa zaangażowaniu udało nam się wznowić produkcję w Hucie Częstochowa i walczyć o odzyskanie przez nią pozycji na rynku, mimo wielu trudności jakie napotykamy. To właśnie codzienna, ciężka praca hutników daje nadzieję na sukces przedsiębiorstwa.

Wierzymy, że Sunningwell International Polska zwycięsko zakończy procedurę przetargową i jako właściciel Huty będzie mógł zrealizować plany jej rozwoju. Zmiana dzierżawy na własność stworzy zupełnie inną sytuację prawną, a także ułatwi finansowanie przedsiębiorstwa i pozwoli na zwiększenie produkcji.

Sunningwell International Polska deklaruje, że przeprowadzi inwestycje w celu unowocześnienia przedsiębiorstwa oraz zadba o systematyczny wzrost wynagrodzeń dla pracowników. Będzie to nasz wspólny sukces, za który trzymamy kciuki.

Prezes Marek Frydrych
Sunningwell International Polska Sp. z o.o.

+48 22 749 16 99
info@sunningwell.co
Przemysłowa 30,
00-450 Warszawa