Sunningwell kupuje Hutę Częstochowa

28 Lip

Sunningwell kupuje Hutę Częstochowa

We wtorek 28 lipca na posiedzeniu Sądu Rejonowego w Częstochowie syndyk dokonał wyboru oferty Sunningwell Steel Polska S.A. jako przyszłego właściciela częstochowskiej Huty. Wybór zatwierdziła sędzia-komisarz. Po uprawomocnieniu się postanowienia spółka będzie miała dwa miesiące na wpłacenie zaoferowanej kwoty i podpisanie umowy sprzedaży przedsiębiorstwa.

Był to już drugi przetarg na majątek upadłej ISD Huty Częstochowa. Po niepowodzeniu pierwszego, kiedy to nie wpłynęła żadna oferta, syndyk za zgodą sądu ogłosił go 5 czerwca. Termin składania ofert wyznaczono do godz. 14 w poniedziałek, 27 lipca. Dzień później na posiedzeniu sądu miało nastąpić ich rozpatrzenie. Oferenci byli także zobowiązani do wpłacenia wadium w wysokości 10 procent ceny wywoławczej ustalonej na 220 milionów złotych.

W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta – spółki Sunningwell Steel Polska SA, która wpłaciła również wadium. Kiedy we wtorek o godz. 12 rozpoczynało się posiedzenie sądu, okazało się, że jest także druga oferta. Tego dnia o godz. 10.47 złożyła ofertę firma Corween Investments sp. z o.o, powiązana z brytyjskim holdingiem Liberty House Group. Zrobiła to po terminie, a ponadto nie wpłaciła wadium. Na posiedzeniu sądu reprezentujący ją prawnik poprosił o wydłużenie terminu wpłaty do 3 sierpnia i odroczenie o tydzień rozpatrywania ofert.

Sędzia komisarz Małgorzata Brzózka-Chamala wniosek ten odrzuciła, uzasadniając, że terminy były znane od dawna. Syndyk Huty Częstochowa Mateusz Bienioszek stwierdził, że informacje o zasadach przetargu były dostępne dla wszystkich i dodał, że był w stałym kontakcie ze wszystkimi podmiotami, które wyrażały zainteresowanie Hutą.

Następnie syndyk otworzył obie oferty. Sunningwell Steel Polska zaproponował za Hutę 220 mln zł, a Corween Investments – 222 mln zł. W związku z brakiem wadium Mateusz Bienioszek stwierdził, że oferta Corween Investments nie spełnia warunków przetargu i wybrał ofertę Sunningwell Steel Polska.

Pełnomocnik Corween Investments podniósł argument, że odrzucona propozycja opiewa na wyższą kwotę. Sędzia komisarz zwróciła jednak uwagę, że złożenie dokumentów po terminie i brak wadium, obniża wiarygodność propozycji Corween Inwestments, a następnie wydała decyzję o zatwierdzeniu wyboru oferty Sunningwell Steel Polska SA.

W ciągu siedmiu dni Corween Investments może złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia postanowienia, a następnie zaskarżyć to postanowienie. Jeżeli postanowienie się uprawomocni, Sunningwell Steel Polska będzie miał dwa miesiące na wpłacenie pozostałej części zaproponowanej kwoty oraz podpisanie z syndykiem umowy sprzedaży Huty Częstochowa.

W posiedzeniu sądu uczestniczył także przewodniczący MZZ Pracowników z Huty Częstochowa Jerzy Duda, jako reprezentant wszystkich sześciu związków zawodowych działających w przedsiębiorstwie.

Pieniądze uzyskane ze sprzedaży będą przeznaczone na zaspokojenie roszczeń wierzycieli upadłej ISD Huty Częstochowa sp. z o.o. zgodnie z planem podziału funduszów masy upadłości.

Sunningwell Steel Polska S.A. to spółka, która w ramach grupy Sunningwell ma tworzyć holding hutniczy, obejmujący także Sunningwell International Polska Sp. z o.o., czyli spółkę dzierżawiąca od 19 września 2019 r. Hutę Częstochowa. W tym czasie przedsiębiorstwo wznowiło i kontynuuje produkcję, zatrudniając obecnie 1165 osób. Umowę dzierżawy zawarto z syndykiem na 12 miesięcy.