Sunningwell Steel

Sunningwell Steel S.A. został zarejestrowany w 2019 roku. W zamyśle udziałowców, Sunnignwell Steel ma stać się polskim holdingiem stalowym obejmującym przejmowane aktywa w Polsce, w Rumunii oraz potencjalnie w innych krajach Europy Środkowo- Wschodniej. Głównymi udziałowcami holdingu są Sunningwell International Polska i Sunnignwell Inetrnational Limited.

Laminorul Danube Metallurgical Enterprise (LDME)
LDME została utworzona w 2019 r. na mocy prawa rumuńskiego w celu ułatwienia nabywania aktywów i zarządzania nimi na terytorium Rumunii.

Spółka ta nabyła już dwa zakłady produkcyjne w Rumunii, które wcześniej należały do Invest Nikarom: Zakład Otelu Rosu i Zakład Laminorul Braila.Sunningwell International Polska wydzierżawiła COS Targoviste na 12 miesięcy z wyraźnym zamiarem nabycia aktywów tej fabryki i rozważa przejęcie dwóch innych hut w Rumunii – Ductil Steel Buzau iISCT.

Sunningwell Steel
W skład Holdingu, na terenie Rumunii, wchodzą zakłady:

COS TARGOVISTE S.A. (dzierżawiony przez Sunningwell)

COS TARGOVISTE S.A.

COS Targoviste jest jednym z głównych producentów stali i wyrobów stalowych w Rumunii. Od momentu założenia w 1969 r. aktywność zakładu produkcyjnego dzieli się na kilka różnych okresów.

Dowiedz się więcej...

W lutym 2013 roku rozpoczęto postępowanie upadłościowe w celu reorganizacji. W marcu 2013 r. z powodzeniem wznowiono działalność produkcyjną.

Celem zakładu jest produkcja stali i stalowych wyrobów z wykorzystaniem technologii bezpiecznych dla pracowników i środowiska. Zespół zarządzający wdrożył złożony proces restrukturyzacji i reorganizacji, którego celem był zerowy zysk operacyjny, a w dalszej perspektywie pozytywny zysk, który umożliwiłby inwestycje w rozwój działalności. Stałe dostosowywanie produkcji do wymagań rynku, racjonalizacja kosztów produkcji w celu uzyskania konkurencyjnych cen końcowych, zwiększenie sprzedaży to tylko niektóre z wdrożonych działań, które przyniosły pozytywne rezultaty.

LAMINORUL BRAILA (wykupiony przez Sunningwell)

LAMINORUL BRAILA

LAMINORUL DANUBE METALLURGICAL ENTERPRISE S.R.L. jest dużą spółką handlową, specjalizującą się w przetwarzaniu metali żelaznych w ich stanie pierwotnym i półproduktów.

Dowiedz się więcej...

Dzięki 50-letniemu doświadczeniu w inżynierii technologicznej frezowania, w latach 80-tych Laminorul produkował mniej więcej każdy profil o przekroju od 36 mm² do 6400 mm², w zależności od zapotrzebowania rynku. Począwszy od 1993 roku proces technologiczny jest skomputeryzowany poprzez programy tworzone przez specjalistów firmy. Dzisiaj Laminorul Braila pokonał długi okres przejściowy od gospodarki scentralizowanej do rynkowej i znajduje się w fazie dynamicznego rozwoju.

DUCTIL STEEL OTELU ROSU (wykupiony przez Sunningwell)

DUCTIL STEEL OTELU ROSU

OTELU ROSU jest częścią grupy metalurgicznej w Rumunii, wraz z innymi 4 zakładami metalurgicznymi: COS Targoviste, Ductil Steel Buzau, Laminorul Braila i Industria Sarmei Campia Turzii.

Dowiedz się więcej...

OTELU ROSU STEEL PLANT jest jednostką hutniczą, wchodzącą w skład firmy DUCTIL STEEL. OTELU ROSU produkuje nisko-, średnio-, wysokowęglowe i wysokostopowe kęsy stalowe do dalszego walcowania niebetonowych prętów zbrojeniowych, drutu i stali specjalnych. Zaprojektowana zdolność produkcyjna wynosi 850.000 ton/rok płynnej stali. Całkowita powierzchnia gruntów należących do zakładu Otelu Rosu wynosi 85,3695 ha.

Inne dodatkowe moce produkcyjne znajdują się na terenach należących do zakładu Otelu Rosu, położonych w gminach Zavoi i Glimboca.

INDUSTRIA SARMEI CAMPIA TURZII (planowane przejęcie przez Sunningwell)

INDUSTRIA SARMEI CAMPIA TURZII (ISCT)

Jest rumuńską firmą metalurgiczną, specjalizującą się w produkcji metali żelaznych i półproduktów. Jej siedziba znajduje się w Campia Turzii, w Rumunii. ISCT zatrudnia ponad 240 pracowników.

Dowiedz się więcej...

Dzięki ponad 90-letniemu doświadczeniu w produkcji drutu ciągnionego, ISCT jest jednym z liderów w Europie Wschodniej w zakresie produkcji drutu ciągnionego i ocynkowanego ogniowo. Specjalizując się w produkcji drutu ciągnionego na zimno i drutu cynkowanego ogniowo, działania rynkowe ISCT opierają się na strategii firmy, która koncentruje się na sukcesie swojego klienta. Firma posiada certyfikat systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001:2015.

DUCTIL STEEL BUZAU (planowane przejęcie przez Sunningwell)

DUCTIL STEEL OTELU ROSU

Obecnie Ductil Steel jest jednym z głównych rumuńskich producentów drutu i wyrobów z drutu. Historia firmy rozpoczęła się w 1963 roku, w Buzau, kiedy to powstała Fabryka Drutu i Wyrobów z Drutu.

Dowiedz się więcej...

W kolejnym okresie skoncentrowano się na poszerzeniu możliwości produkcyjnych, zwiększając tym samym różnorodność oferty handlowej. Patrząc na stałą ewolucję wymagań klientów, firma z roku na rok rozwija nowe metody odpowiedzi na ich potrzeby. Ewolucja Ductil Steel była naznaczona wieloma zmianami społeczno-ekonomicznymi, a także ruchami technicznymi i technologicznymi, które miały miejsce na poziomie krajowym, a także międzynarodowym. W wyniku zmiany narzuconej przez gospodarkę rynkową w 1991 roku, “Fabryka Drutu i Wyrobów z Drutu” stała się SC Ductil SA Buzau.

+48 22 749 16 99
info@sunningwell.co
Przemysłowa 30,
00-450 Warszawa