Trade Finance

Sunningwell International Polska Sp. z o.o.
Firma Sunningwell International Polska od 2009 roku prężnie działa na rynku krajowym i międzynarodowym. Początkowa idea stworzenia lidera w sektorze energetyki, przerodziła się w znacznie bardziej rozbudowaną wizję.
Zespół Sunningwell tworzą eksperci z wieloletnim doświadczaniem w dziedzinach: obsługi importu, produkcji ciężkiej i lekkiej, bankowości oraz analizy ekonomicznej. Nasze innowacyjne podejście do współpracy, stanowi punkt wyjścia dla przygotowania skutecznego programu finansowania i/lub inwestycyjnego.
Działalność firmy obejmuje przede wszystkim sektory energetyki, metalurgii, handlu towarami masowymi, surowcami i minerałami oraz produkcji rolniczej. Polska firma, pod kierownictwem Pana Marka Frydrycha, coraz intensywniej rozwija swoją aktywność także w obszarze inwestycji w projekty trudne. Poszukujemy różnych, często niekonwencjonalnych rozwiązań i jesteśmy gotowi zaoferować innowacyjne formy wsparcia.
Co zapewnia współpraca z Sunningwell?

Każdy przypadek analizujemy indywidualnie. Prowadzimy dialog, aż do momentu uzyskania warunków współpracy korzystnych dla obu stron. Owocem współpracy jest uzyskanie środków finansowych zapewniających płynne przeprowadzenie transakcji.

Nasza współpraca z inwestorami z różnych regionów globu pozwala rozwijać możliwości polskiego biznesu na arenie międzynarodowej.

Model rozłożenia kosztu finansowania transakcji czy też inwestycji w czasie, jest jedną z największych zalet wykorzystania finansowania oferowanego przez Sunningwell International Polska.

Partnerstwo na rynkach Azjatyckich

Chiny oraz Azja południowo – wschodnia

Korzystając z Naszej struktury organizacyjnej, obejmującej oddział w Chinach, możemy zapewnić obsługę importu przy udziale produktów bankowych oferowanych przez banki Chińskie. Zaletą takiego rozwiązania jest krótszy proces administracyjny, mniejsze koszty operacyjne oraz możliwość zapewnienia lokalnej kontroli jakości towarów importowanych przez Klienta.

Główne obszary produktowe w obsłudze Sunningwell

Sunningwell International Polska jest otwarte na współprace w różnych obszarach gospodarki. Zajmujemy się projektami w dziedzinach nam znanych tj. metalurgia, górnictwo, chemia oraz wyroby w przemyśle i rolnictwie (tzw. trade commodities). Finansujemy zakup urządzeń i maszyn dla przetwórców odpadów komunalnych i plastikowych, a także dostawy złomu, stali i innych materiałów metalurgicznych. Niedawno, w ramach współpracy z górnictwem, nabyliśmy teren byłej Kopalni Węgla Kamiennego Paryż. Aktualnie rozważamy wznowienie wydobycia węgla w Dąbrowie Górniczej.

Branża chemiczna

Wspomagamy import produktów chemicznych, zarówno sypkich jak i płynnych, nabywanych od międzynarodowych koncernów chemicznych ze szczególnym naciskiem na Azję i Bliski Wschód.

Surowce naturalne

Jesteśmy jednym z większych podmiotów finansujących import węgla do Polski, zarówno do obrotu hurtowego, jak i detalicznego. Działamy bez względu na gradację oraz drogę dostawy (morska / kolejowa).

Maszyny i urządzenia

Wspomagamy import oraz eksport maszyn i urządzeń, w ramach transakcji o zasięgu globalnym. Zapewniamy zarówno finansowanie, jak i strukturę zabezpieczenia transakcji.

Tworzywa sztuczne

Działamy aktywnie na rynku produkcji opartej o tworzywa sztuczne, koordynując finansowania dostaw półproduktów do dalszego przetworzenia.

Elektronika

Wspieramy polskie firmy w procesie importu urządzeń elektronicznych oraz produkcji zleconej, zapewniając zróżnicowane modele finansowania.
+48 22 749 16 99
info@sunningwell.co
Przemysłowa 30,
00-450 Warszawa